ویژگی های افراد با اعتماد به نفس بالا

اعتماد به نفس یکی از اساسی ترین ویژگی ها برای رسیدن به آرامش درونی و همچنین موفقیت در زندگی است و می‌توان گفت پایه ای است برای موفقیت. در این مقاله سعی داریم برخی از ویژگی های افراد با اعتماد به نفس بالا را نام ببریم تا اولاً متوجه شویم که آیا ما هم اعتماد به نفس حقیقی داریم یا خیر، و همچنین برای داشتن اعتماد به نفس بالای خود تلاش کنیم تا این ویژگی ها را در خود نهادینه کنیم.

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس
ویژگی های افراد با اعتماد به نفس

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس بالا

 • تحقیر نمی‌کنند
 • مهارت نه گفتن
 • خوب گوش می‌دهند
 • ریسک پذیری
 • با صلابت سخن می‌گویند
 • به دنبال چالش هستند
 • به خود مطمئن هستند
 • تعریف کنندگان خوبی هستند
 • بهانه نمی‌آورند
 • سرسخت هستند
 • حق را می‌داند
 • مقایسه کننده نیستند
 • زبان بدن
 • در حال زندگی می‌کنند
 • با خود خوب صحبت می‌کنند

همانطور که در بالا می‌بینید افراد با اعتماد به نفس دارای چنین ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را با اعتماد به نفس کرده است. پس اگر می‌خواهی با اعتماد به نفس بشوی و عزم خود را دوباره جزم کنی، خواندن این مقاله از لازمه‌ی کار است.

تحقیر نمی‌کنند

افرادی که اعتماد به نفس دارند هیچ گاه کسی را مسخره یا تحقیر نمی‌کنند. آنها دیگران را با حرف ها و اعمالشان پایین نمی‌کشند تا خوشان رتبه بهتری پیدا کنند. آن ها همان گونه که هستند اعتماد به نفس دارند و اعتماد به نفس خود را از تخریب دیگران نمی‌گیرند. اعتماد به نفسی که از تخریب و به سخره گرفتن دیگران گرفته شود اعتماد به نفس نیست و یک ضعف است… درواقع به سخره گرفتن و تحقیر کردن نشان از ضعف فرد است که فکر می‌کند با تخریب دیگران اعتماد به نفسش را حفظ و افزایش می‌دهد.

مهارت نه گفتن

افراد با اعتماد به نفس به راحتی در مقابل پیشنهاد هایی که موافق نیستند نه می‌گویند. آنها به خود احترام می‌گذارند و هر پیشنهادی را که موافق نیستند، قبول نمی‌کنند.

خوب گوش می‌دهند

افراد با اعتماد به نفس معمولاً خوب گوش می‌دهند و کمتر سخن می‌گویند. چون آنها اعتماد به نفس حقیقی دارند و خود را به خوبی می‌شناسند. پس سعی در اثباتشان با حرف زدن ندارند. این افراد نیازی نمی‌بینند تا خود را با حرف زدن با اعتماد به نفس نشان دهند.

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس بالا - نه گفتن
ویژگی های افراد با اعتماد به نفس بالا – نه گفتن

ریسک پذیری

آنها بسیار ریسک پذیر هستند. چرا که داشتن اعتماد به نفس یعنی باور به خود و توانایی هایمان و از آنجا که آنها از خودشان مطمئن هستند، به راحتی ریسک می‌کنند و مسیر را ادامه می‌دهند. ریسک پذیری یکی از ویژگی های مهم رسیدن به موفقیت است و همچنین موفقیت های بزرگ زیر سایه ریسک پذیری شکل می‌گیرد.

با صلابت سخن می‌گویند

یکی دیگر از ویژگی افراد با اعتماد به نفس این است که با صلابت سخن می‌گویند و صدایی رسا دارند. شاید شما هم متوجه این شده باشید که برخی از افراد به خاطر نداشتن اعتماد به نفس صدایشان ضعیف می‌شود و به خوبی متوجه حرف هایشان نمی‌شویم. به عنوان مثال برخی مردم از سوال کردن خجالت می‌کشند و می‌ترسند.

یعنی زمانی که قرار است یک سوالی را از فروشنده بپرسند به سختی این کار را انجام می‌دهند. آن هم با صدایی ضعیف که معمولاً دیگران خوب متوجه حرف زدنشان نمی‌شوند. افراد با اعتماد به نفس به راحتی سوال می‌پرسند زیرا می‌دانند این سوال پرسیدن ها و درخواست کمک از دیگران نشان از ضعف آن ها نیست. اما کسانی که اعتماد به نفسشان پایین است فکر می‌کنند درخواست کمک کردن و یا سوال کردن یک ضعف بزرگ است. بنابر این به سختی آن را انجام می‌دهند یا از انجامش سر باز می‌زنند…

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس بالا - افراد موفق
ویژگی های افراد با اعتماد به نفس بالا – افراد موفق

به دنبال چالش هستند

افرادی که اعتماد به نفس دارند به خوبی می‌دانند که برای رسیدن به موفقیت های بزرگ باید ابتدا به موفقیت های کوچک تری دست پیدا کنند و هر موفقیتی در دل یک چالش نهفته است که با پیروزی در آن چالش حاصل می‌شود. از آنجا که افراد با اعتماد به نفس عاشق موفقیت و رسیدن به هدفشان هستند، دنبال ایجاد چالش برای خوشان هستند. چالش ها ما را به صورت پلکانی به موفقیت بزرگ می‌رسانند.

علاوه بر آن، بعد از پیروزی در هر چالشی اعتماد به نفسمان نیز افزایش پیدا می‌کند. چرا که بعد از هر پیروزی شما به توانایی های خودتان بیشتر اعتماد پیدا می‌کنید. در واقع رابطه متقابلی با هم دارند. چالش ها نیاز هستند برای موفقیت های بزرگ که با پیروزی در آنها اعتماد به نفستان نیز به شدت رشد می‌کند…

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس بالا - ریسک
ویژگی های افراد با اعتماد به نفس بالا – ریسک

به خود مطمئن هستند

به خود مطمئن هستند یعنی در مقابل قضاوت ها و حرف های مردم واکنش نشان نمی‌دهند. حرف هایی که بوی تخریب و یا تحقیر را می‌دهند. آنها وقت خود را برای توجه به قضاوت های ناعادلانه دیگران هدر نمی‌کنند، خودشان را به خوبی می‌شناسند و تعریف یا تخریب دیگران در آنها اثر گذار نیست. هرچند شنیدن تعریف برای همه مردم لذت بخش و خوش آیند است. اما افراد با اعتماد به نفس کارهایی را که انجام می‌دهند برای شنیدن تعریف و تحسین دیگران نیست. در واقع اعتماد به نفسشان را در حرف ها و قضاوت های مردم جستجو نمی‌کنند که با یک حرف نابه جای مردم از اعتماد به نفسشان کم شود. اما تعریف مردم باعث افزایش اعتماد به نفس می‌شود. پس تعریف کردن بد نیست. ولی آنها به دنبال شنیدن تعریف نیستند که کارهایی را تنها برای اینکه دیگران تحسینشان کنند انجام دهند.

تعریف کنندگان خوبی هستند

افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند دیگران را زیر ذره بین قرار نمی‌دهند تا ایرادی از آنها بگیرند و فخر فروشی بکنند. آنها اعتماد به نفس دارند و تعریف کنندگان خوبی هستند و به این فکر نمی‌کنند که تعریف از دیگران ممکن است آنها را ضعیف نشان دهد و دیگران را برتر. بنابر این در هرموقعیت و فرصتی که دارند از دیگران تعریف و تمجید می‌کنند و از دیگر ویژگی آنها تشکر کردن از افرادی است که برایشان کاری انجام داده اند.

در یک کلام کسانی هستند که با تعریف کردن و تحسین های خوبشان در قلب دیگران نفوذ می‌کنند ومعمولاً افراد دوست داشتنی هستند.

بهانه نمی‌آورند

افراد با اعتماد به نفس مسئولیت صد در صد زندگی خودشان را می‌پذیرند. به همین علت از آنها نمی‌شنوید که به عنوان علت شکستشان عوامل یا افرادی را مقصر بدانند و یا ترافیک را برای دیر آمدنشان توجیه کنند.

آنها با اعتماد به نفس هستند و یک کنترل درونی دارند تا هر اتفاقی را که خود باعث آن بوده اند، چه اتفاق مثبت و چه منفی، تعبیر درست داشت باشد و به دنبال مقصر آن جز در خود نمی‌گردند، توجیه نمی‌کنند و مسئولیت زندگی خودشان را می‌پذیرند…

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس - بهانه
ویژگی های افراد با اعتماد به نفس – بهانه

سرسخت هستند

آنها با یک شکست یا اشتباه دست از کارکردن و تلاش بر نمی‌دارند و می‌دانند که موفقیت یعنی تلاش و سخت کوشی . آنها شکست یا اشتباه را به پای ناکارآمدی و عدم توانایی نمی‌گذارند و آن را به گونه ای نگاه می‌کنند که از اشتباهات درس بگیرند و پلی برای پیشرفت و موفقیت خودشان قرار می‌دهند.

حق را می‌دانند

آنها به خوبی از خصوصیات و ضعف هایشان آگاه هستند و زمانی که کسی از ضعف هایشان انتقاد می‌کند پذیرای آن هستند و آن را فرصتی برای بهبود و رشد خود می‌بینند و در زمانی که قضاوت و یا نقد نا به جایی از آنها می‌شود سکوت نمی‌کنند که آن را پذیرفته باشند، بلکه از خودشان با قدرت دفاع می‌کنند.

هیچ کس کامل نیست اما افراد با اعتماد به نفس علاوه بر این که می‌دانند کامل نیستند، تلاش در جهت پوشش ضعف هایشان دارند.

مقایسه کننده نیستند

بسیاری از افراد خودشان را در طول روز با افراد مختلفی مقایسه می‌کنند یا توسط دیگران مورد این مقایسه قرار می‌گیرند. اما مقایسه ای که ابتدای کار خودشان را با انتهای کار دیگران می‌سنجند. بدون اینکه آگاه باشند این اعتماد به نفسشان را درچار ضعف می‌کند. مانند پدر و مادری که مقایسه های اشتباه می‌کنند. از جمله این که به فرزندشان گوشزد می‌کنند که از فلان بچه یاد بگیر و ببین چطوری نمره ریاضیش رو خوب گرفته… اما خانواده و والدین توجهی به این ندارند که هر شخصی استعداد خاصی دارد و فقط نتیجه دیگران را مورد مقایسه قرار می‌دهند نه سخت کوشی را که قبل از نتایج کشیده اند را!

مقایسه خودتان با انتهای کار دیگران شما را ناامید از ادامه مسیرتان می‌کند و اعتماد به نفستان را به شدت زیادی کاهش می‌دهد. اما افراد با اعتماد به نفس می‌دانند که به هر کاری توانا هستند و باید سخت کوشی کنند تا به آن برسند و خود را در این گودال ناامیدی مقایسه اشتباه نمی‌اندازند…

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس - مقایسه کردن
ویژگی های افراد با اعتماد به نفس – مقایسه کردن

زبان بدن

زبان و حالت بدن می‌تواند بیان گوی بسیاری از مسائل باشد و این در اعتماد به نفس هم صادق است و می‌تواند اعتماد به نفس بالا یا پایین شما را بیان کند.

لحظه ای یک فرد بی اعتماد به نفس را متصور شوید… چطور متصور شدید؟ معمولاً افرادی که سرشان را پایین می‌اندازند و کمرشان را خم کرده اند و خمیده و خسته راه می‌روند را افراد بی اعتماد به نفس تصور می‌کنیم. اما افراد با اعتماد به نفس سرشان را بالا می‌گیرند و سینه هایشان را جلو داده و صاف راه می‌روند.

در واقع حالت و شکل بدن ما ظاهری است اما بر احساسات درونی ما تاثیرگذار است. پس مانند افراد با اعتماد به نفس راه بروید تا در درون شما نیز تاثیر گذار باشد. چرا که گاهاً اعتماد به نفس را به خاطر خود ناباوری است که از دست می‌دهیم. اگر می خواهید درباره زبان بدن بیشتر بدانید میتوانید به مقاله چگونه از زبان بدن استفاده کنیم مراجعه کنید.

در حال زندگی می‌کنند

افراد با اعتماد به نفس به خطاهایی که در گذشته کرده اند فکر نمی‌کنند که آنها را متوقف کنند و از اعتماد به نفسشان کم کند. بلکه از خطاهای گذشته درس می‌گیرند و برای آینده برنامه ریزی می‌کنند. آنها کاملاً واقف هستند که هیچ فردی کامل نیست و اشتباهاتی در طول زندگی ممکن است داشته باشند. اما دلیل بر این نمی‌شود که در گذشته بمانیم و دائم از کارهای کرده و نکرده خود حسرت و پشیمانی بخوریم.

افراد با اعتماد به نفس گذشته خود را می‌پذیرند و از آن درس می‌گیرند. ولی در همان گذشته نمی‌مانند و با درسی که گرفته اند برای آینده خود اقدام و حرکت می‌کنند…

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس - شکست
ویژگی های افراد با اعتماد به نفس – شکست

با خود خوب صحبت می‌کنند

افراد با اعتماد به نفس مثبت اندیش هستند و با خودشان مثبت صحبت می‌کنند و در زمانی که خطا یا اشتباهی انجام می‌دهند، خودزنی نمی‌کنند و خودشان را سرزنش نمی‌کنند و با الفاظی که تأثیر منفی در روحیه دارند با خودشان حرف نمی‌زنند. چرا که همه این ها اعتماد به نفس را کاهش می‌دهد. شما ارزشمند هستید و باید این ارزشمندی را در گفتگوی درونی خودتان حفظ کنید…

در نهایت…

با توجه به این ویژگی ها می‌توانید آنها را در خودتان ایجاد یا تقویت کنید که اعتماد به نفستان را افزایش دهید تا اتفاقات خوبی برایتان رخ دهد…


نویسنده:مهدی حسین نژاد
نویسنده:مهدی حسین نژاد مربی رشد و توسعه فردی از تیم گام برتر

 

 1. صفری

  سلام مقاله مفیدی بود اعتماد به نفس لازمه موفقیته افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند معمولا در معاشرت و در کار هایشان موفقتر هستند چون به توانایی های خود اشراف دارند و با اعتماد به نفسی که دارند انگیزه لازم برای حرکت در مسیر موفقیت را دارند.

  پاسخ دادن
 2. سمیه تیموری

  مقاله ی خوب و مفیدی است

  پاسخ دادن
 3. معصومه شاهری

  سلام.افراد بااعتماد به نفس با صلابت صحبت میکنند وسرسخت هستند وبا خودشان خوب حرف میزنند ومراقب ظاهرشان هستند وبدنبال بهانه نیستند وخودشان را مقصر کوتاهی در کارشان میدانند نه دیگران رو.خیلی مطالب خوبی بود.استفاده کردم.عالی بود.سپاس

  پاسخ دادن
 4. حمیده فعال فرد

  مقاله خوبی بود اعتماد به نفس یعنی باور داشتن به توانایی های خود و همه مطالبی که ذکر کردید نشانه های قاطعیت هستند یعنی افراد با اعتماد به نفس بالا در ارتباطات و کارهای خود قاطعیت دارند.

  پاسخ دادن
 5. رقیه کریمی

  یک تعداد از ویژگیهای افراد با اعتماد به نفس بالا را دارم .یک تعداد دیگر را هم دارم تلاش میکنم که داشته باشم و تا حدودی موفق بودم

  پاسخ دادن
 6. فیروزه حاجی قنبری

  عالی بود.اعتماد به نفس،یعنی می دونی خودت هرطوری هم که باشی،قدرت تغییر رو داری،توانایی بهتر شدن در تو هستش.پس به دنبال بهانه نیستی بلکه به دنبال راه حل هستی تا بهتر بشی

  پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*اینستاگرام ما فقط یک صفحه اینستاگرام نیست
ما را دنبال کنید
close-image

چطور از راه تدریس به درآمد
چند میلیونی برسیم؟

ورود
close-link