کتاب خودتو شارژ کن
موفقیت

تیم رؤیایی گام برتر

مجتبی مصطفایی مجتبی مصطفایی مدیر و مؤسس مجموعه گام برتر
مجتبی مصطفایی مدیر و مؤسس مجموعه گام برتر مربی رشد فردی و مهارت های موفقیت جزئیات پروفایل
امیر حسین حقگوی امیر حسین حقگوی مدیریت سایت
امیر حسین حقگوی مدیریت سایت مربی و مدرس مهارت های ارتباطی از تیم گام برتر جزئیات پروفایل
مهدی حسین نژاد مهدی حسین نژاد کارشناس فضای مجازی
مهدی حسین نژاد کارشناس فضای مجازی مربی رشد و توسعه فردی جزئیات پروفایل
معصومه تیموری معصومه تیموری پشتیبان فنی
معصومه تیموری پشتیبان فنی مربی انگیزشی جزئیات پروفایل