چگونه برنامه ریزی کنیم؟

چگونه برنامه ریزی کنیم؟ تا حالا چند بار شده است که در طول روز کلی کار داشتید ولی به انجام هیچ کدامشان نرسیدید؟ یا برعکس، چند بار شده که کارهای زیادی نداشتید، اما بازهم نتوانستید همان کارهای کم و ساده را انجام دهید!؟ چقدر بابت انجام ندادن به موقع کارهای خود و دیگران، مشکلات زیادی … ادامه خواندن چگونه برنامه ریزی کنیم؟