شما تو این مینی دوره با مفهوم فن بیان و انواع راه های تقویت آن آشنا می شوید و یاد می گیرید که چطور باید این مهارت مهم را در خود بوجود آورید وتقویت کنید. برای دریافت این مینی دوره رایگان، کافی است مشخصات زیر را تکمیل کنید تا به راحتی، وارد صفحه مربوط به فایل های آن شوید و فیلم آموزشی را مشاهده کنید.

مینی دوره فن بیان