دوره ها

جلسه ششم دوره نوجوان برتر
ششمین جلسه دوره نوجوان برتر در تاریخ 98/11/4 در ...
کاملش رو ببین
جلسه چهاردهم دوره استاد برتر 2
چهاردهمین جلسه از دوره استاد برتر ۲ در تاریخ ...
کاملش رو ببین
جلسه سیزدهم دوره استاد برتر 2
دوره استاد برتر 2 کم کم به روزهای پایانی ...
کاملش رو ببین
جلسه پنجم دوره نوجوان برتر
دوره نوجوان برتر 4 در تاریخ 98/10/6 به جلسه ...
کاملش رو ببین
جلسه چهارم دوره نوجوان برتر
چهارمین جلسه از دوره نوجوان برتر 4 در تاریخ ...
کاملش رو ببین
جلسه دوازدهم دوره استاد برتر 2
جلسه دوازدهم دوره استاد برتر در تاریخ 98/9/24 با ...
کاملش رو ببین
گزارش جلسه سوم دوره نوجوان برتر
سومین جلسه از دوره بلند مدت نوجوان برتر در ...
کاملش رو ببین
جلسه یازدهم دوره استاد برتر 2
یازدهمین جلسه از دوره بلند مدت استاد برتر 2 ...
کاملش رو ببین
گزارش جلسه دوم دوره نوجوان برتر
جلسه دوم دوره بلندمدت نوجوان برتر روز جمعه مورخ ...
کاملش رو ببین
محصول آموزشی بگیر، اگه راضی بودی پولشو بده!
close-image