دوره ها

جلسه ششم دوره نوجوان برتر
ششمین جلسه دوره نوجوان برتر در تاریخ 98/11/4 در ...
کاملش رو ببین
جلسه چهاردهم دوره استاد برتر 2
چهاردهمین جلسه از دوره استاد برتر ۲ در تاریخ ...
کاملش رو ببین
جلسه سیزدهم دوره استاد برتر 2
دوره استاد برتر 2 کم کم به روزهای پایانی ...
کاملش رو ببین
جلسه پنجم دوره نوجوان برتر
دوره نوجوان برتر 4 در تاریخ 98/10/6 به جلسه ...
کاملش رو ببین
جلسه چهارم دوره نوجوان برتر
چهارمین جلسه از دوره نوجوان برتر 4 در تاریخ ...
کاملش رو ببین
جلسه دوازدهم دوره استاد برتر 2
جلسه دوازدهم دوره استاد برتر در تاریخ 98/9/24 با ...
کاملش رو ببین
گزارش جلسه سوم دوره نوجوان برتر
سومین جلسه از دوره بلند مدت نوجوان برتر در ...
کاملش رو ببین
جلسه یازدهم دوره استاد برتر 2
یازدهمین جلسه از دوره بلند مدت استاد برتر 2 ...
کاملش رو ببین
گزارش جلسه دوم دوره نوجوان برتر
جلسه دوم دوره بلندمدت نوجوان برتر روز جمعه مورخ ...
کاملش رو ببین
فیلم های آموزشی رایگان + ارتباط مستقیم با استاد مصطفایی در کانال تلگرامی گام برتر
با VPN روشن وارد شوید
close-image