زبان بدن افراد دروغگو

تحقیقات نشان داده است که انسان ها به صورت غریزی می توانند حرف دروغ را تشخیص بدهند؛ این غریزه بسیارقوی است ولی گاهی ذهن خوداگاه ما در تشخیص فرد دروغگو شکست می خورد. البته نکته قابل توجهی هم درتشخیص دروغ وجود دارد. وقتی می خواهیم متوجه شویم که کسی درحال دروغ گفتن به ما است، باید به رفتارهای شخص مقابلمان در موقعیت های عادی شناخت داشته باشیم و بعد به زبان بدن، چهره و شکل گفتاری فرد دقت کنیم. دلیل نیاز به شناخت قبلی بر این جهت است که مبادا ما عادت های عادی مخاطبمان را نشانه های دروغ تلقی کنیم وبه اشتباه قضاوت بکنیم. با ما همراه باشید تا با علائم موجود در زبان بدن افراد دروغگو آشنا شوید و توانایی تشخیص دروغ و دروغگو را بدست بیاورید. در واقع شما در این مقاله با موارد زیر به خوبی آشنا می شوید:

 • حالات سر در هنگام دروغ گفتن
 • ویژگی های صورت دروغگوها
 • زبان بدن دست ها هنگام دروغ گفتن
 • سایر نشانه های آدم دروغگو
 • راههای تشخیص افراد دروغگو از شیوه صحبت کردن
 • بهترین راه تشخیص زبان بدن

البته قبل از مطالعه، به این نکته هم دقت کنید که اگر فردی ویژگی هایی که قرار است برایتان نام ببریم داشته باشد، به این معنا نیست که حتماً دروغگو است! بلکه شاید زبان بدن او این طور باشد. پس صفر و صدی قضاوت نکنید و بدانید که این ویژگی ها، متداول ترین کارهایی هستند که افراد دروغگو هنگام دروغ گفتن انجام می دهند.

حالات سر درهنگام دروغ گفتن

در موقعیتی که پرسشی را بیان کنید و شخص مقابل به سرعت سر خود را حرکت دهد، می توان حرکتش را دروغ تعبیر کرد. سر را پس می کشد، همراه با حرکت سر به این طرف و آن طرف نگاه می کند، سرش را به جهت مخالف می برد و یا سر به یک سمت تمایل می یابد.

علت این حرکت این است که افراد می خواهند خودشان را حواس پرت نشان بدهند تا شما پرسش را بار دیگر مطرح کنید و در این فرصت به دروغی که قصد گفتنش را دارند، فکر کنند و یا اضطراب خود را کنترل کنند.

وقتی که پرسشی را بیان کنید و شخص مقابل به سرعت سر خود را حرکت دهد، می توان حرکتش را دروغ تعبیر کرد

ویژگی های صورت دروغگوها

1. سرخی یا رنگ پریدگی چهره

دروغ گفتن معمولا برای انسان ها با یک هیجان و حالات عصبی همراه است. عصبانیت باعث سرخ شدن رنگ پوست، به خصوص گونه ها می شود.

گاهی پیش می آید که شاهد این باشیم که هنگام صحبت با کسی، به یک باره مخاطبمان را رنگ پریده ببینیم و این می تواند عدم صداقت مخاطبمان را از قالب ترس یا هیجان نمایان کند.

2. لبخند مصنوعی بر لب دارند

یک نفر وقتی به طور واقعی لبخند می زند، گوشه چشم هایش چین می خورد و حالت خنده و شادی در تمام اجزای صورت، به ویژه چشم ها دیده می شود. اما کسی که مصنوعی و دروغین لبخند بر لب دارد فقط لب ها و گونه ها به سمت بالا متمایل می شود و چشم ها تغییری نمی کنند. می شود اینطور برداشت کرد که افراد دروغگو می خواهند با لبخند، در مخاطب اطمینان ایجاد کنند.

3. غنچه کردن لب ها

افراد هنگام دروغ گفتن، ناخوداگاه تلاش می کنند که جلب توجه کنند و شگفت انگیز به نظر برسند. گاهی با لبخند مصنوعی، گاهی با بزرگ کردن چشمانشان و گاهی هم با غنچه کردن لب هایشان! (یا حالت اردکی لب ها)

افراد هنگام دروغ گفتن، ناخوداگاه تلاش می کنند که جلب توجه کنند که یکی از راه های آن، غنچه کردن لب هاست
افراد هنگام دروغ گفتن، ناخوداگاه تلاش می کنند که جلب توجه کنند که یکی از راه های آن، غنچه کردن لب هاست

4. جویدن یا فشار دادن لب ها

فرد دروغگو اصولاً اطمینانی از وضعیت خود ندارد و چون در حالت صحبت کردن بزاق دهانش کم می شود و یا گلویش خشک می شود، ناخودآگاه لب هایش را می جود و فشار می دهد.

زبان بدن دست ها هنگام دروغ گفتن

1. پوشاندن دهان و دست زدن مداوم به دهان

افراد وقتی نمی خواهند پاسخ بدهند و یا پاسخی درست بدهند، به صورت خودکار دستشان را روی دهان می گذارند. این حرکت در بزرگسالان به این معناست که قرار نیست نم پس بدهند و حرف درستی بزنند!

2. پوشاندن نواحی آسیب پذیر و لمس نقاط مختلف بدن

نواحی آسیب پذیر بدن می تواند گلو، سر، سینه یا شکم باشد. پوشاندن نواحی آسیب پذیر بدن در در هنگام دروغ گفتن، به صورت غریزی است.

همان طور که در مقاله زبان بدن افراد با اعتماد به نفس گفته شد، هر انسانی زبان بدن خاص خود را دارد و باتوجه به میزان اهمیت صحبت هایش، نحوه حرکت دست ها تغییر می کند ولی این حرکات دست در هنگام دروغ متفاوت است. آن ها وقتی می خواهند حواس شما را از دروغی که می گویند پرت کنند، دست ها را بی جهت و نامربوط  تکان می دهند.

البته گاهی این حرکات دست حالتی نوازش گون و یا مجازاتی برای خودشان دارند که می خواهند با این کار از استرس خود بکاهند و خود را آرام کنند (نوازش) و گاهی با آسیب رساندن به بخشی از بدن مانند مشت کردن سفت دست، خود را مجازات می کنند (البته مجازات کردن فقط در افرادی وجود دارد که واقعا دوست ندارند دروغ بگویند و درحال تحمل عذاب وجدان هستند).

افراد دروغگو گاهی با آسیب رساندن به بخشی از بدن مانند مشت کردن سفت دست، خود را مجازات می کنند

3. بالا انداختن شانه ها با بی تفاوتی!

هنگام دروغ گفتن ممکن است افراد شانه های خود را با بی تفاوتی و بسیار آرام بالا بیندازند و نکته قابل توجه این است که در بالا انداختن طبیعی شانه ها که ناشی از ندانستن مسئله ای است، کل بدن فرد درگیر حرکت می شود، اما در این مورد فقط شانه ها به سمت بالا حرکت می کند. فرد با انجام این حرکت سعی دارد خود را به موضوع مورد نظر بی تفاوت نشان دهد.

4. اشاره زیاد با انگشت

باید بگویم که دروغگوها حالت تدافعی هم به خود می گیرند؛ چون می دانند که در حال انجام کار اشتباهی هستند و احساس خطر می کنند. انگشت اشاره ناشی از حالتی خصمانه و تهدید آمیز است و چون افراد در هنگام دروغ گفتن سعی بر مغلوب کردن شخص مقابل دارند، مدام از این حالت تدافعی استغاده می کنند. در واقع این افراد می خواهند به مخاطبشان بقبولانند که راستگو هستند.

در مقاله اشتباهات زبان بدن نیز گفتیم که دست به سینه ایستادن هم می تواند از حالات تدافعی باشد، معمولاً این افراد طوری نگاه می کنند که گویی منتظر حمله ای از جانب شما هستند.

5. خاراندن پشت گردن یا کنار گوش ها

وقتی افراد درحال دروغ گفتن هستند، کنترل احساسات برایشان دشوارتر است و بدنشان مدام سیگنال های مختلفی از جمله خارش در اجزای مختلف بدن ارسال می کند و آن ها هم برای دور کردن خودشان از آن وضعیت و هیجانات منفی، از خاراندن گردن و پشت گوش ها بهره می برند. هنگامی که سوالی را پرسیدید و شخص مقابلتان خیلی سریع دست خود را به سمت گردن و پشت گوش های خود برد، می توانید به صداقت او مشکوک شوید.

هنگامی که سوالی را پرسیدید و شخص مقابلتان خیلی سریع دست خود را به سمت گردن و پشت گوش های خود برد، می توانید به صداقت او مشکوک شوید

6. پنهان کردن کف دست ها

درحالت عادی افراد برای اثبات صداقت کلامشان، کف دست خود را نشان می دهند. در حالی که به وقت دروغ گفتن به صورت غیر ارادی کف دست ها در جیب، زیر میز و یا پشت یکی از اشیای دم دستشان، برای لو نرفتن دروغشان پنهان می کنند.

جدا از حالات سر، صورت و دست ها، نشانه های دیگری هم در زبان بدن دروغگوها وجود دارد که اکنون به آن ها می پردازیم.

سایر نشانه های آدم دروغگو

1. قهقهه یا خنده بی مورد و بیش از حد

دروغگویان برای این که حواس شما را پرت کنند و آرامش درونی خود را به رخ شما بکشند، سعی دارند گاه و بیگاه به صورت مصنوعی بخندند ویا حتی قهقهه بزنند. با این کارشان می خواهند به شما ثابت کنند که موضوع نگران کننده و پنهانی وجود ندارد و می توان در کمال آرامش خندید!

2. جابه جا کردن و بی قراری پاها یا تکان نخوردن!

معمولاً افراد وقتی می خواهند دروغی را به شما بگویند، دو حالت که متضاد هم هستند را می توانند داشته باشند:

یک حالت این است که پاهای بی قراری دارند، مدام آن ها را جابه جا می کنند و به زمین ضربه می زنند که این کارها حاکی از استرس آن هاست. چون فضای موجود ناخوشایند است و پاهایشان مدام تمایل به حرکت و ترک مکان را دارد.

ولی بعضی افراد دروغگو هم حالت کاملاً متضادی دارند و نه تنها پاهای بی قراری ندارند، بلکه از جایشان تکان نمی خورند! این ممکن است یک علامت از جنگ عصبی در ĩن فرد باشد و با بی حرکت ایستادن، خود را برای مواجهه احتمالی با خطر آماده می کند. پس وقتی شخصی در جای خود محکم نشسته و یا ایستاده، ممکن است چیز خوبی در سر نداشته باشد!

افراد دروغگو معمولاً پاهای بی قراری دارند
افراد دروغگو معمولاً پاهای بی قراری دارند

3. تغییر نحوه تنفس

فرد وقتی که در حال دروغ گفتن است، در واقع در معرض اضطراب و تنش قرار می گیرد و ضربان قلب بالا رفته و جریان خون تغییر می کند. این سبب می شود فرد به نفس نفس بیفتد، شانه هایش بالا برود و صدایش ضعیف شود. همه این علائم نتیجه دروغی است که می گوید.

4. تشخیص دروغ از چشم

معمولا کسی که در حال دروغ گفتن است، از ارتباط چشمی با شما خودداری می کند (البته این موضوع بیشتر اوقاتی رخ می دهد که دروغگو واقعاً از کارش شرمگین باشد) اما افرادی هم هستند که قصد ندارند با پلک زدن بیش از حد حواس شما را از دروغشان پرت کنند و شرمگین هم نیستند. بنابراین از راه خیرگی به شما سعی بر فریب دادنتان می کنند! یعنی ارتباط چشمی خود را باشما حفظ کرده و بدون پلک زدن زیاد به شما خیره می شوند. دروغگوها از نگاه سرد و خیره برای کنترل و ترساندن مخاطبشان استفاده می کنند.

5. یک چیزی برای محافظت از خود دارند

گاهی هم پیش می آید که هنگام گفت و گو با یک فرد دروغگو، او به طور غیرارادی چیزی را بین شما و خودش مانع می کند. چیزهایی مثل میز و صندلی، خوراکی که ممکن است در دست داشته باشد و یا یک کتاب. برای مثال سعی می کند با کتابی که در دست دارد، قسمتی از صورت خود را بپوشاند و یا قسمتی از بدن خود را پشت میز پنهان کند. این کار یکی از نشانه های مشترک با افرادی است که اعتماد به نفس بالایی ندارند و طبیعی است که دروغگوها هم به دلیل صحت نداشتن صحبت هایشان از اعتماد به نفس برخوردار نباشند.

6. عرق کردن شدید

به هر حال دروغ گفتن یک عامل استرس زا است و باعث می شود دمای بدن افزایش پیدا کند و در نتیجه تعریق فراوانی در بدن صورت می گیرد.

همه نکاتی که تا به این قسمت از این مقاله شرح داده شد، زبان بدن انسان ها به هنگام دروغ گفتن بود. حالا قرار است نکاتی در رابطه با شیوه صحبت کردن این افراد را توضیح دهیم که مرتبط با فن بیان آن هاست و قطعاً موجب تکامل بیشتر اطلاعات شما در این موضوع می شود.

خیلی از افراد هنگام دروغ گفتن عرق زیادی می کنند
خیلی از افراد هنگام دروغ گفتن عرق زیادی می کنند

راههای تشخیص افراد دروغگو از شیوه صحبت کردن

1. حرف زدن برایشان دشوار است

سیستم عصبی به طور خودکار میزان ترشح بزاق دهان را در فرد دروغگو به سبب استرسی که دارد، کاهش می دهد. با خشک شدن دهان صحبت کردن دشوار خواهد شد.

2. ارتعاش صدا تغییر می کند

به صورت کاملاً غیر ارادی افرادی که درحال دروغ گفتن هستند سعی می کنند با صدای بلندتری نسبت به دیگران صحبت کنند.

افراد متقلب و دروغگو معمولا تن صدایشان تغییر می کند و گاهی شبیه به فریاد به نظر می آید و یا حتی می لرزد.

3. اطلاعات زیادی به شما می دهند

برخی دروغگوها حس می کنند اگر اطلاعات زیادی به شما بدهند، شما حرفشان را باور خواهید کرد؛ بنابراین حرفشان را همراه با جزئیات فراوان بیان می کنند و اطلاعاتی که شما از آن ها نمی خواهید را می گویند تا بتوانند اعتمادتان را جلب کنند.

برخی دروغگوها حس می کنند اگر اطلاعات زیادی به شما بدهند، شما حرفشان را باور خواهید کرد

4. استفاده از آوا ها و اصطلاحات خاص

از اصطاحاتی مانند می خواهم صادقانه بگویم˛بگذارید با شما روراست باشم و… استفاده می کنند و یا ممکن است به هر چیزی قسم بخورند، در حالی که شما صحبتی در مورد عدم صداقت او نکرده اید! و این یعنی ترس آن ها از نمایان شدن دروغشان.

و همین طور استفاده مکرر از اواهایی مانند ĩااااا، امممممم و یا مثلاً. معمولاً استفاده از این آواها در بین کلمات برای آن ها زمانی برای فکر کردن به ادامه حرف های دروغینشان به ارمغان می آورد!


در ادامه بخوانید: زبان بدن در محیط کار


5. کلمات و عبارات را تکرار می کنند

این حالت تکرار کلمات به هنگام دروغ گفتن وقتی رخ می دهد، به این معناست که فرد دروغگو می خواهد شما را به چیزی متقاعد کند و فرصتی برای فکر کردن ایجاد کند.

معمولاً وقتی فردی عبارات را زیاد تکرار می کند، به این معناست که می خواهد فرصتی برای فکر کردن ایجاد کند

6. تپق زدن

“دروغگو کم حافظه است” این را همه ما می دانیم. بنابراین ممکن است افراد در هنگام دروغ گفتن، اطلاعات درستی را به طرز اتفاقی به ما بدهند و بعد به سرعت برای اصلاح آن تلاشی بکنند. به هر حال هیچ یک از انسان ها ذاتاً دروغگو نیستند و در هنگام حواس پرتی حقیقت از دهانشان در می رود.

7. سرفه کردن

هنگام دروغ گفتن، برای افراد دغدغه ای تحت عنوان لو رفتن وجود دارد و این موضوع باعث می شود که فرد سعی کند سیگنال هایی از بدنش برای شخص مقابل ارسال کند تا دروغ خود را از فاش شدن حفظ کند. این سیگنال ها بیشتر به صورت ناخودآگاه  در غالب سرفه و صاف کردن صدا هستند.

امیدوارم این مطالب برای شما خوب و مفید واقع شده باشند. اگر تمایل دارید که اطلاعات بیشتر و کامل تری از این موضوغ به دست بیاورید، به شما پیشنهاد می کنم که دو کتاب “زبان بدن دروغگوها” نوشته لیلیان گلاس و “مهارت کشف دروغ گو” اثر دیوید جی. لیبرمن را هم مطالعه کنید.

بهترین راه تشخیص زبان بدن

یکی از راه های فوق العاده خوبی که برای تقویت فن بیان و مهارت های آن مثل همین زبان بدن و خواندن زبان بدن دیگران معمولاً پیشنهاد می‌شود، شرکت در کلاس های مرتبط با فن بیان است. اگر در این کلاس ها به صورت حضوری شرکت کنید که چه بهتر! اما اگر وقت یا حوصله این کلاس ها را ندارید، پیشنهادی که برایتان دارم این است که در کلاس های غیرحضوری فن بیان شرکت کنید. در این کلاس ها علاوه بر این که مطالب فوق العاده درجه یکی یاد می‌گیرید، تمرین های عملی نیز به شما داده می‌شود که با انجام دادن آن ها، شک نکنید بهترین اتفاقات برایتان رقم خواهد خورد.

موسسه گام برتر سال هاست به صورت تخصصی روی موضوع فن بیان در حال فعالیت است و اکنون، دوره ای غیر حضوری برای تقویت فن بیان شما تدارک دیده که زبان بدن یکی از دروس تخصصی آن نیز محسوب می شود و با استفاده از آن، می‌توانید به بهترین شکل ممکن فن بیان و مهارت های کلامی و غیر کلامی در ارتباطات خود را تقویت کنید. برای مشاهده توضیحات این دوره و تهیه آن، روی دوره فن بیان کلیک کنید.

موفق باشید…

دوره غیر حضوری فن بیان

The body language of liars


نویسنده: محدثه سادات صباحی
نویسنده: محدثه سادات صباحی عضو انجمن نویسندگان گام برتر

پاسخ به سوالات

 1. حنانه

  سپاسگزارن از اطلاعات خوبتون

  پاسخ دادن
  1. پارسا هموله | پشتیبانی گام برتر

   وقت بخیر

   ممنون از نظر لطف شما. خوشحالیم که تونستیم بهتون کمک کنیم. موفق باشید

 2. Elham ahmadi

  بسیار عالی بود ممنون از اطلاعاتتون 🙏🙏🙏

  پاسخ دادن
  1. پارسا هموله | پشتیبانی گام برتر

   وقت بخیر

   خوشحالیم که تونستیم کمکتون کنیم. موفق باشید

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --

محصول آموزشی بگیر، اگه راضی بودی پولشو بده!
close-image