تیم رؤیایی گام برتر

تیم متخصص گام برتر در تلاش است تا با بهره گیری از علم،تجربه و تخصص،

حال شمارا خوب و دنیا را جای بهتری برای زیستن بکنند.

مجتبی مصطفایی مجتبی مصطفایی مدیر و مؤسس مؤسسه گام برتر
مجتبی مصطفایی مدیر و مؤسس مؤسسه گام برتر مربی و مدرس رشد فردی و مهات های موفقیت جزئیات پروفایل
امیر حسین حقگوی امیر حسین حقگوی مدیریت سایت
امیر حسین حقگوی مدیریت سایت مربی و مدرس مهارت های ارتباطی جزئیات پروفایل
معصومه تیموری معصومه تیموری پشتیبان فنی
معصومه تیموری پشتیبان فنی مربی انگیزشی از تیم گام برتر جزئیات پروفایل
مهدی حسین نژاد مهدی حسین نژاد کارشناس فضای مجازی
مهدی حسین نژاد کارشناس فضای مجازی مربی رشد و توسعه فردی جزئیات پروفایل
علیرضا وطن پور علیرضا وطن پور مشاور و مدرس
علیرضا وطن پور مشاور و مدرس مربی و مدرس اصلاح سبک زندگی جزئیات پروفایل